Biblija Hrvatski

Otkrivenje 13

Zvijer iz mora

1I stane na morski žal. Ugledam kako iz mora izlazi Zvijer s deset rogova i sedam glava. Na rogovima je imala deset kruna, a na glavama bogohulna imena.

2Sličila je leopardu, ali su joj noge bile kao medvjeđe, a usta poput lavljih. Zmaj joj dade svoju silu, svoje prijestolje i veliku vlast.

3Opazio sam da joj je jedna glava kao nasmrt ranjena - ali smrtna joj rana zacijeli. Sav svijet, začuđen, zadivljeno počne slijediti Zvijer

4i svi se poklone Zmaju koji joj je dao takvu vlast. Poklone se i Zvijeri. 'Tko je kao Zvijer?' govorili su. 'Tko može ratovati s njom?'

5Zvijeri je bilo dopušteno govoriti drskosti i hule protiv Boga i vlast da djeluje četrdeset dva mjeseca.

6Hulila je na Boga, na njegovo ime, na mjesto njegova prebivališta i na sve one što žive u nebu.

7Dopušteno joj je zaratiti protiv svetih i pobijediti ih. Dobila je vlast nad svakim plemenom i pukom, svakim jezikom i narodom.

8Poklonili su joj se svi koji pripadaju ovomu svijetu, kojih imena nisu zapisana u Knjizi života što pripada zaklanomu Jaganjcu od postanka svijeta.

9Slušajte, kad već imate uši!

10Kojima je određeno da odu u ropstvo, otići će u ropstvo. Kojima je određeno da poginu od mača, poginut će od mača. U tomu je postojanost i vjera svetih.

Zvijer iz zemlje

11Ugledam tada još jednu zvijer kako izlazi iz zemlje. Ima dva roga poput jaganjca, a govori kao Zmaj.

12Vrši svu vlast prve Zvijeri u njezinoj nazočnosti. Primorava sve stanovnike Zemlje da se klanjaju prvoj Zvijeri, kojoj je zacijelila smrtna rana.

13Činila je veliko znamenje: da oganj sune s neba na zemlju naočigled svih ljudi.

14Zavodila je tako stanovnike Zemlje čudesima koje joj je bilo dopušteno činiti u nazočnosti prve Zvijeri. Rekla im je da načine kip Zvijeri koja je bila smrtno ranjena, ali je preživjela.

15Dopušteno joj je udahnuti život kipu Zvijeri tako da progovori. Kip progovori i zapovjedi da se smaknu svi koji mu se ne klanjaju.

16Druga zvijer učinila je da svi - veliki i mali, bogati i siromašni, robovi i slobodni ljudi - daju sebi udariti žig na desnu ruku ili na čelo.

17Nitko nije mogao ništa prodati ni kupiti ako nije imao žig s imenom Zvijeri ili s brojem njezina imena.

18Tko je mudar, neka odgonetne broj Zvijeri. To je broj čovjeka: 666.


Vaš komentar
Komentari