Biblija Hrvatski

Druga Petrova poslanica 3

Približava se Dan Gospodnji

1Ovo je, voljena braćo, drugo pismo koje vam pišem. U oba vas opominjem da budete budni i zdrava razuma.

2Prisjetite se davnih proročanstava svetih proroka i zapovijedi koje vam je vaš Gospodin i Spasitelj dao preko svojih apostola.

3Ponajprije želim da znate da će na koncu vremena biti izrugivača koji će se podsmjehivati istini

4i govoriti: 'Nije li Isus obećao ponovno doći? Pa gdje je onda? Jer otkako su pomrli naši preci, baš se ništa nije promijenilo - još od početka svijeta.'

5Oni hotimično zaboravljaju da je Bog odavno stvorio nebesa svojom Riječju. Riječju je izdvojio zemlju iz voda, stvorio suho kopno iz vode.

6Zatim je ondašnji svijet potopio vodom.

7A za sadašnja nebesa i zemlju zapovjedio je da budu uništeni ognjem na Dan suda, kad će bezbožnici biti uništeni.

8Ali ne zaboravite, dragi moji, da je Gospodinu jedan dan kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan.

9Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje o svojemu dolasku, kao što neki smatraju, nego zbog vas strpljivo čeka jer ne želi da tko propadne, već da se svi obrate.

10Ali Dan Gospodnji doći će neočekivano, kao tat. U taj će dan nebesa iščeznuti s velikom tutnjavom, počela će se rastopiti u ognju, a zemlji i svemu na njoj bit će suđeno.

11Sve će se to tako raspasti. Kako vam onda sveto valja živjeti!

12Trebate iščekivati i pospješivati dolazak Božjega dana kad će se nebesa i nebeska tijela rastaliti u ognju.

13Ali iščekujemo, prema Božjemu obećanju, nova nebesa i novu zemlju, gdje će vladati pravednost.

14Braćo voljena, dok čekate da se sve to dogodi, trudite se živjeti neokaljano i besprijekorno, u miru s Bogom.

15I znajte da Gospodin strpljivo čeka kako bi ljudima dao vremena da se spase. To vam je napisao i dragi brat Pavao, po mudrosti koju mu je Bog dao,

16u svim pismima u kojima o tomu govori. U njima ima teško razumljivih riječi koje neupućeni i nepostojani ljudi izvrću - kao i druge dijelove Svetoga pisma - na vlastitu propast.

Posljednje Petrove upute

17Unaprijed vas dakle upozoravam, ljubljena braćo, da zavedeni zabludom tih opakih ljudi ne izgubite postojanost.

18Rastite u milosti i spoznaji našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista.Njemu neka je slava sada i zauvijek. Amen.

IBS-CRO


Vaš komentar
Komentari