Biblija Hrvatski

Druga poslanica Korinæanima 9

Prikupljanje milodara za jeruzalemske kršćane

1Nije, razumije se, ni potrebno da vam više pišem o tome milodaru za svete u Jeruzalemu.

2Znam kako ste gorljivi u pomaganju i time sam vas hvalio pred Makedoncima, ističući da su u Ahaji bili pripravni davati još od lani. Svojom ste gorljivošću potaknuli i mnoge druge da počnu pomagati.

3Šaljem vam ovu braću kako bih bio siguran da ste zaista spremni kao što sam se hvalio da ćete biti.

4Bio bih posramljen, a i vi također, kad bi sa mnom došli neki Makedonci, a vi bili nepripremljeni.

5Zato sam poslao braću da odu k vama prije nas i da se pobrinu da vaš već obećani dar bude spreman. Ali htio bih da on bude iskaz velikodušnosti, a ne škrtarenja.

6Poslušajte me: tko škrto posije, škrto će i žeti; tko sije obilno, i žet će obilno.

7Neka svatko odluči koliko će dati, ali od srca, a ne teška srca ili na silu, jer Bog voli darovatelje dragovoljna srca.

8Bog po svojoj milosti može na vas izliti svakovrsno obilje tako da imate svega dovoljno i da vam još pretekne, da činite dobra djela.

9U Svetome pismu piše:
Pravedan čovjek 'daje siromahu obilno.
Njegova dobra djela nikada neće biti zaboravljena.'[a]

10Jer Bog koji daje sjeme za sjetvu, daje i kruh za jelo. On će jednako tako umnožiti vaše sjeme i dati da u vama uzrastu plodovi vaše pravednosti.

11Bog će vam dati obilje da biste ga mogli darežljivo dijeliti s drugim ljudima, pa će oni za vaš dar zahvaljivati Bogu.

12Tako ćete ispunjavanjem te svete zadaće ne samo namiriti potrebe svetih u Jeruzalemu koji su u oskudici već ćete i mnogima dati povoda da zahvaljuju Bogu.

13Oni će zahvaljivati Bogu za vašu prokušanost u toj službi milosrđa i hvaliti ga zbog vašega pokoravanja Kristovoj Radosnoj vijesti, što ste pokazali dijeleći dobra s njima i s drugima.

14S velikom će ljubavi moliti za vas zbog divne Božje milosti koju je Bog na vas izlio.

15Hvala Bogu za njegova Sina - za njegov neizrecivo dragocjeni dar!
  1. Druga poslanica Korinæanima 9:9 Psalam 112:9

Vaš komentar
Komentari