Biblija Hrvatski

Druga poslanica Korinæanima 6

1Kao Božji suradnici preklinjemo vas da ne primite Božju milost uzalud.

2Jer Bog kaže:
'Usliših te u pravo vrijeme.
Pomogoh ti u dan spasenja.'Pazite! Sada je pravo vrijeme. Danas je dan spasenja.

Pavlove nevolje

3Trudimo se živjeti tako da nikoga ne sablaznimo i time ga spriječimo da prihvati Boga te da naša služba ne dođe na zao glas.

4U svemu što činimo nastojimo pokazati da smo pravi Božji sluge. Strpljivo podnosimo svakovrsne nevolje, nužde i tjeskobe.

5Batinali su nas, bacali nas u tamnice, suočavali smo se s razjarenom svjetinom, radili smo do iznemoglosti, noćima smo bdjeli i gladovali.

6Dokazali smo se čistoćom, razumijevanjem, strpljivošću, dobrotom, iskrenom ljubavlju i silom Svetoga Duha.

7Vjerno smo propovijedali istinu. Kroz nas je djelovala Božja sila. Pravda je naše oružje za napad i za obranu.

8Služimo Bogu bez obzira na to poštuju li nas drugi ili preziru, napadaju li nas ili hvale. Pošteni smo, a nazivaju nas varalicama.

9Dobro smo poznati, ali se prema nama odnose kao da nas ne poznaju. Stalno smo suočeni sa smrću, ali, eto, još smo živi. Tukli su nas, ali nas nisu dotukli.

10Srce nam se kida od bola, ali uvijek smo radosni u Gospodinu. Siromašni smo, ali mnoge obogaćujemo. Čini se da nemamo ništa, a ipak imamo sve.

11Dragi moji Korinćani! Sve smo vam iskreno rekli. Naše vam je srce širom otvoreno.

12U nas ne manjka ljubavi prema vama, ali vi ste nama u svojem srcu ostavili oskudno prostora.

13Govorim vam ovo kao rođenoj djeci: otvorite i vi zauzvrat svoja srca prema nama!

Hram živoga Boga

14Ne udružujte se s nevjernicima, ne uprežite se u isti jaram! Što pravednost može imati zajedničkoga s bezakonjem? Kakvo zajedništvo može imati svjetlo s tamom?

15Može li biti sloge između Krista i Belijara?[a] Kakvo zajedništvo može onaj tko vjeruje u Krista imati s nevjernikom?

16Kakvog zajedništva može imati Božji hram s idolima? A mi smo hram u kojemu stanuje živi Bog. Kao što je Bog rekao:
'Stanovat ću u njima
i hoditi među njima.
Bit ću im Bog,
A oni će biti moj narod.'[b]
17'Zato "iziđite između njih
i odvojite se od njih
18'"I bit ću vam Otac,
a vi ćete biti moji sinovi i kćeri
  1. Druga poslanica Korinæanima 6:15 đavla.
  2. Druga poslanica Korinæanima 6:16 Ponovljeni zakon 26:12; Ezekiel 37:27.

Vaš komentar
Komentari