Biblija Hrvatski

Druga poslanica Korinæanima 13

Pavlov posljednji savjet

1Ovo je treći put što vam dolazim. U Svetome pismu piše da se kazna za svaki prekršaj mora temeljiti na iskazu dvojice ili trojice svjedoka.[a]

2Kad sam drugi put došao k vama, rekao sam onima koji su zgriješili i svima ostalima - a to vam ponavljam i sada, iako odsutan - da ih, kad ponovno dođem, neću poštedjeti.

3Jer vi hoćete dokaz da iz mene govori Krist - a on prema vama nije slab, nego je snažna sila među vama.

4Jer, iako je u slabosti raspet, ipak živi u moćnoj Božjoj sili. Tako smo i mi u njemu slabi, ali ipak ćemo po moćnoj Božjoj sili živjeti da vam služimo.

5Preispitajte se živite li u skladu sa svojom vjerom. Možete li sebe prepoznati kao ljude u kojima prebiva Krist? Ako ne možete, niste položili ispit.

6Nadam se da shvaćate kako ja na tome ispitu nisam pao.

7Molimo Boga da vi ne činite nikakva zla, ne zato da bi se naša služba kod vas pokazala uspješnom, već da biste vi trajno činili dobro čak i ako smo mi bili neuspješni.

8Protiv istine ne možemo učiniti ništa - već samo za istinu.

9Radujemo se kad god smo mi slabi, a vi jaki. Molimo se da bivate sve savršenijima.

10Pišem vam ovo u odsutnosti, prije nego što dođem, da ne bih morao oštro s vama postupati kad budem nazočan. Jer vlast koju mi je Gospodin dao želim uporabiti za vašu izgradnju, a ne da vas srušim.

Pavlovi zaključni pozdravi

11I na posljetku, braćo: radujte se, težite da budete savršeni, hrabrite jedni druge, živite u slozi i miru, pa će Bog ljubavi i mira biti s vama!

12Pozdravite jedni druge svetim cjelovom u Gospodinu. Pozdravljaju vas svi sveti.

13Neka milost našega Gospodina Isusa Krista, Božja ljubav i zajednica Svetoga Duha budu sa svima vama!

IBS-CRO
  1. Druga poslanica Korinæanima 13:1 Ponovljeni zakon 19:15

Vaš komentar
Komentari