Biblija Hrvatski

Prva poslanica Timoteju 2

Upute za bogoštovlje

1Prije svega, molite se za sve ljude; prizivajte Božju milost za njih i zahvaljujte Bogu.

2Molite se i za kraljeve i za sve koji su na vlasti, da možemo živjeti u miru i spokojno, u svoj pobožnosti i svetosti.

3To je dobro i ugodno našemu Bogu Spasitelju

4jer on želi da se svi ljudi spase i da spoznaju ovu istinu:

5jedan je Bog i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Krist,

6koji je svoj život položio kao otkupninu za sve čovječanstvo. To je poruka koju je Bog dao svijetu u pravo vrijeme.

7A ja sam - istinu govorim, ne lažem - postavljen propovjednikom i apostolom, da poučavam pogane u vjeri i istini.

8želim da se muškarci, gdje god se okupljate, mole podižući čiste ruke prema Bogu, bez srdžbe i raspravljanja.

9A žene neka se oblače pristojno. Neka se rese skromnošću i razborom, a ne upadljivim frizurama, zlatom, biserjem ili skupocjenom odjećom.

10žena koja se smatra vjernicom trebala bi se resiti dobrim djelima.

11Neka žene slušaju pouku i uče tiho i pokorno.

12Ne dopuštam da žena poučava niti da gospodari nad mužem. Neka šuti i sluša.

13Jer Bog je najprije stvorio Adama, pa tek onda Evu.

14I Sotona nije prevario Adama, nego Evu; ona je prva zgriješila.

15Ali Bog će ženama sačuvati život za vrijeme porođaja[a] budu li ustrajale u vjeri, ljubavi, svetosti i razboritosti.
  1. Prva poslanica Timoteju 2:15 Ili: žena će se spasiti rađanjem djece

Vaš komentar
Komentari