Biblija Hrvatski

Prva poslanica Korinæanima 8

O hrani žrtvovanoj idolima

1Što se tiče mesa žrtvovanog idolima, o tomu svi posjedujemo znanje. Ali znanje čovjeka čini umišljenim, a ljubav izgrađuje.

2Misli li tko da mnogo zna, taj ne zna kako treba znati.

3A Bog poznaje čovjeka koji ga uistinu ljubi.

4Smijemo li, dakle, jesti meso žrtvovano idolima? Svi znamo da idol zapravo nije Bog i da postoji samo jedan Bog.

5Neki vjeruju da ima mnogo bogova na nebu i na zemlji - jer zaista ima mnogo takozvanih bogova.

6Ali mi znamo da postoji samo jedan Bog Otac koji je sve stvorio i za kojega postojimo. I jedan je Isus Krist po kojemu je sve stvoreno i po kojemu imamo život.

7Ali to ne znaju svi. Neki ljudi toliko su naviknuti na idole da jedući žrtvovano meso o njemu razmišljaju kao o mesu žrtvovanom pravim bogovima te tako kaljaju svoju slabu savjest.

8Zapamtite da jelom nećemo steći Božju naklonost. Niti što gubimo ako takvo meso ne jedemo, niti što dobivamo jedemo li ga.

9Ali pazite da zbog te vaše slobode ne posrne slabiji brat ili sestra.

10Jer tko smatra da je grijeh jesti tu hranu, može te vidjeti kako jedeš u idolskome hramu. Ti znaš da u tome nema ničega lošega, ali on će jedući meso žrtvovano idolima naučiti da kalja svoju savjest čineći ono što smatra grijehom.

11Tako zbog tvojega znanja može propasti nejaki kršćanin[a] za kojega je Krist umro.

12Griješeći tako protiv braće i ranjavajući njihovu nejaku savjest, griješite protiv Krista.

13Ako će moje jelo navesti na grijeh mojeg brata, neću više jesti mesa dok živim da moj brat zbog mene ne posrne.
  1. Prva poslanica Korinæanima 8:11 U grčkome: brat.

Vaš komentar
Komentari