Biblija Hrvatski

Prva poslanica Korinæanima 6

Treba izbjegavati sudske parnice između kršćana

1Kako se neki od vas usuđuju s drugim kršćanima parničiti na svjetovnome sudu tražeći pravdu od nepravednih umjesto od svetih?

2Zar ne znate da ćemo mi sveti jednoga dana suditi svijet? Pa ako ćete suditi svijetu, ne možete li sami presuđivati i o tim sitnicama?

3Ne znate li da ćemo suditi anđelima? Morali biste stoga biti u stanju riješiti svagdašnje razmirice ovdje na zemlji.

4A vi za svoje svagdašnje sporove uzimate suce izvana! Zašto ne uzmete za suca nekoga od najmanje cijenjenih u Crkvi?.

5Kažem to da biste se postidjeli. Nema li u cijeloj Crkvi nikoga tko bi bio dovoljno mudar da presudi među braćom?

6Umjesto toga jedan kršćanin[a] tuži drugoga - i to pred nevjernicima!

7Nedostatak vam je već to što se uopće parničite. Zašto radije ne pretrpite nepravdu? Zašto radije ne pregorite štetu?

8Umjesto toga vi i sami nanosite nepravdu i varate - čak i vlastitu braću u Kristu!

Treba se kloniti bluda

9Ne znate li da oni koji čine zlo neće baštiniti Božje kraljevstvo? Nemojte se zavaravati! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni homoseksualci,

10ni lopovi, ni lakomci, ni pijanci, ni psovači, ni varalice neće baštiniti Božjeg kraljevstva.

11I neki od vas bili su takvi, ali sada ste oprani od grijeha i posvećeni. Opravdani ste pred Bogom zbog onoga što su Gospodin Isus Krist i Duh našega Boga učinili za vas.

12Kaže se: 'Sve mi je dopušteno...' - ali sve mi ne služi na korist. 'Sve mi je dopušteno...' - ali ničemu neću robovati.

13Kažete: 'Hrana je za trbuh, a trbuh za hranu.' Tako je, ali Bog će jednog dana i jedno i drugo uništiti. Naša tijela nisu stvorena za blud, nego da njima služite Gospodinu, i Gospodin se brine o njima.

14Bog će uskrisiti naša tijela od mrtvih svojom veličanstvenom silom, baš kao što je i našega Gospodina podignuo od mrtvih.

15Ne shvaćate li da su vaša tijela Kristovi udovi? Zar ćete dakle svoje tijelo, koje pripada Kristu, sjediniti s bludničinim? Nipošto!

16Zar ne znate da muškarac koji se druži s bludnicom postaje s njom jedno tijelo? Jer u Svetome pismu piše: 'Njih će dvoje biti jedno tijelo.'[b]

17A tko se združi s Gospodinom, postaje s njime jedan duh.

18Bježite od bluda! Svaki drugi grijeh čovjek čini izvan tijela, a bludnik griješi protiv vlastitog tijela.

19Ne shvaćate li da je vaše tijelo hram Svetoga Duha kojega vam je Bog dao i da on prebiva u vama? Vi ne pripadate sebi

20jer je Bog za vas platio otkupninu. Zato svojim tijelom trebate proslavljati Boga.
  1. Prva poslanica Korinæanima 6:6 U grčkome: brat.
  2. Prva poslanica Korinæanima 6:16 Postanak 2:24.

Vaš komentar
Komentari