Biblija Hrvatski

Prva poslanica Korinæanima 14

Darovi govora u jezicima i prorokovanja

1Težite za ljubavlju! žarko čeznite za duhovnim darovima, posebice za prorokovanjem!

2Jer tko govori u jezicima, Bogu govori; nitko ga, naime, ne razumije jer Duhom govori tajanstvene stvari.

3Tko prorokuje, međutim, govori ljudima: pomaže im da se izgrađuju u Gospodinu, hrabri ih i tješi.

4Tko govori u jezicima, izgrađuje sebe u Gospodinu, ali tko prorokuje, izgrađuje Crkvu.

5želio bih da svi govorite u jezicima, ali još više da prorokujete. Jer tko prorokuje, veći je od onoga tko govori u drugim jezicima, osim ako to protumači za izgradnju Crkve.

6Draga braćo, kad bih došao i govorio vam drugim jezicima, od kakve bi vam to bilo koristi ako vam ne bih priopćio ni kakvo otkrivenje, ni znanje, ni proroštvo, ni pouku?

7Čak i ako beživotna glazbala - flauta ili lira - ne daju od sebe razgovijetna glasa, kako ćete razabrati što izvode?

8Ili ako trublja ne dade jasna glasa, kako će vojnici znati da se treba spremiti za boj?

9Također, govorite li tuđim jezikom, nerazumljivo, tko će razabrati što govorite? Bit će kao da govorite u vjetar.

10Na svijetu ima toliko različitih jezika i oni koji ih razumiju odlično se na njima sporazumijevaju.

11Ali meni ne znače ništa. Neću razumjeti ljude koji mi tim jezicima govore niti će oni razumjeti mene.

12Kad već tako silno čeznete za duhovnim darovima, molite Boga da vam dade one koji će biti na izgradnju cijeloj Crkvi.

13Ima li tko dar govorenja u jezicima, neka moli i za dar tumačenja kako bi ljudima mogao reći i značenje poruke koju je u jezicima dobio.

14Jer ako se molim na jeziku koji ne razumijem, moj se duh moli, ali moj um u tome ne sudjeluje.

15Što mi je dakle činiti? Molit ću se duhom, ali također i umom, riječima koje razumijem. Pjevat ću hvalospjeve duhom, ali i umom.

16Jer ako se moliš Bogu samo duhom, kako će oni koji ne razumiju što govoriš s tobom slaviti Boga te reći 'Amen' na tvoju molitvu?

17Izricat ćeš divne hvalospjeve, ali oni drugima neće biti na izgradnju.

18Ja, hvala Bogu, govorim u drugim jezicima više od svih vas.

19Ali na crkvenome sastanku draže mi je izgovoriti pet razumljivih riječi, da i druge poučim, nego izreći bezbroj riječi na drugim jezicima.

20Ne budite, draga braćo i sestre, poput djece u razboritosti glede toga, nego budite djeca po zloći, a zreli pameću.

21U Svetome pismu piše da je Gospodin rekao:
'Govorit ću svom narodu
nepoznatim jezicima
i kroz usne tuđinaca.
Ali čak me ni tada
neće poslušati.'[a]

22Drugi jezici dakle nisu znak zbog kojega će nevjerni povjerovati nego ih ostavlja u nezanju.Ali proroštvo navodi nevjernike da vjeruju.

23Govore li, primjerice, na crkvenome sastanku svi u drugim jezicima, a uđu nevjernici ili tko neupućen u te stvari, pomislit će da ste poludjeli.

24Ali ako svi prorokujete, a uđe koji nevjernik ili neupućen čovjek, shvatit će da je grešnik i vaše će ga riječi osuditi.

25Dok bude slušao, tajne njegova srca bit će razotkrivene te će pasti na koljena i pokloniti se Bogu i priznati: 'Bog je zaista među vama!'

Poziv na red tijekom bogoslužja

26Braćo i sestre, kad se dakle sastanete, netko će imati hvalospjev, netko pouku, netko otkrivenje koje mu je Bog dao, netko će govoriti nepoznatim jezikom, a netko će to tumačiti. Ali sve što činite mora svima biti na izgradnju u Gospodinu.

27Neka nepoznatim jezikom govore samo dvoje ili troje, i to jedan po jedan, a netko neka tumači što govore.

28Ako pak nema nikoga tko bi to znao protumačiti, neka taj šuti u Crkvi i govori samo sebi i Bogu.

29Neka prorokuje dvoje ili troje, a zatim neka drugi prosuđuju njihovu poruku.

30Ali ako za čijeg prorokovanja tko drugi dobije objavu od Boga, prvi neka ušuti.

31Tako ćete, jedan po jedan, svi moći prorokovati, da svi budu poučeni i ohrabreni.

32Upamtite da oni koji prorokuju vladaju svojim proročkim duhovima te mogu čekati svoj red.

33Jer Bog nije Bog nereda, nego Bog mira.Kao i u svim ostalim crkvama,

34žene neka šute na sastancima. Nije im dopušteno govoriti. Neka se u svezi s tim pokore odredbama Zakona.

35Imaju li pitanja, neka doma pitaju svoje muževe jer nije primjereno da žene govore na crkvenim sastancima.

36Mislite li da spoznaja Božje riječi počinje i završava s vama Korinćanima? Jako se varate.

37Tvrdi li tko od vas da je prorok ili da je obdaren duhom, treba znati da je ovo što vam pišem zapovijed samoga Gospodina.

38Tko to ne priznaje, ni Gospodin njega neće priznati.[b]

39Zato, braćo i sestre, čeznite za darom prorokovanja i ne branite govoriti drugim jezicima.

40Ali neka sve bude primjereno i uredno.
  1. Prva poslanica Korinæanima 14:21 Izaija 28:11-12.
  2. Prva poslanica Korinæanima 14:38 U nekim rukopisima: Ne znate li to, ostanite u neznanju.

Vaš komentar
Komentari