Biblija Hrvatski

Prva poslanica Korinæanima 11

1A vi biste trebali slijediti moj primjer, kao što ja slijedim Kristov.

Upute za javno bogoslužje

2Pohvaljujem vas što me se u svemu sjećate i što se držite kršćanskoga učenja koje sam vam predao.

3Ali hoću da nešto znate: svaki je čovjek odgovoran Kristu, žena je odgovorna mužu, a Krist je odgovoran Bogu.[a]

4Muškarac sramoti Krista[b] ako pokriva glavu dok se moli ili prorokuje.

5A žena sramoti svojega muža[c] ako se moli ili prorokuje gologlava. To je isto kao da je obrijala glavu.

6Ako odbije na glavi nositi pokrivalo, neka ošiša svu kosu. A kako je sramota da žena bude kratke kose ili obrijane glave, treba nositi pokrivalo.

7Muškarac ne treba pokrivati glavu jer je na sliku i slavu Božju, a muškarcu je slava žena.

8Prvi čovjek nije nastao od žene, nego je ona nastala od njega.

9Nije, osim toga, muškarac stvoren zaradi žene, nego žena zaradi muškarca.

10Zato žena treba uvijek imati pokrivenu glavu kao znak vlasti, zbog anđela.

11Ali u odnosima između Gospodinove djece žena nije neovisna o mužu niti je muž neovisan o ženi.

12Jer iako je prva žena nastala od muškarca, od tada su svi muškarci rođeni od žene, a sve to dolazi od Boga.

13Prosudite sami dolikuje li da se žena moli Bogu gologlava.

14Nije li očito da je muškarcu sramota imati dugu kosu?

15I nije li očito da je duga kosa ženi na ponos? Jer dana joj je kao pokrivalo.

16A želi li se tko oko toga prepirati, mogu samo reći da u nas nije takav običaj te da tako drže i u drugim crkvama Božjim.

Zapovijed za Gospodnju večeru

17Ima još nešto u čemu vas ne mogu pohvaliti. Čini mi se da vaši zajednički sastanci donose više štete nego koristi.

18Prije svega, čujem, a donekle i vjerujem da kad se okupite u zajednici, među vama nastaje razdor.

19Takvih podjela, nesumnjivo, mora biti da se pokaže tko je Bogu po volji.

20Kad se dakle sastajete, to više nije blagovanje Gospodnje večere

21jer pohlepno jedete vlastitu hranu ne dijeleći ju s drugima. Tako jedni gladuju, dok se drugi opijaju.

22Ne možete li doma jesti i piti? Ili zaista prezirete Božju crkvu i sramotite siromahe? Što da vam na to kažem? Da vas pohvalim? Ne mogu vas u tome pohvaliti.

23Prenosim vam što je Gospodin rekao. One noći kad je izdan, uzeo je kruh,

24zahvalio za njega, razlomio ga i rekao: 'Ovo je moje tijelo - za vas. Činite to meni na spomen.'

25Tako je nakon večere uzeo i čašu te rekao: 'Ovo je čaša novoga saveza između Boga i vas, zapečaćenoga mojom prolivenom krvlju. Činite to meni na spomen svaki put kad ga pijete!'

26Svaki put kad jedete taj kruh ili pijete tu čašu, navješćujete Gospodinovu smrt dok opet ne dođe.

27Jede li dakle tko taj kruh ili pije tu čašu nedostojno Gospodina, kriv je jer griješi protiv tijela i krvi Gospodnje.

28Zato neka se svatko preispita prije nego što jede kruh i pije iz čaše.

29Jer tko jede kruh ili pije iz čaše nedostojno, ne iskazujući čast Kristovu tijelu,[d] jede i pije Božju osudu nad sobom.

30Zato među vama ima mnogo slabih i bolesnih i mnogo vas umire.

31Preispitujemo li se, Bog nas neće tako kažnjavati.

32Ali zato što nas Gospodin prosuđuje i kažnjava, nećemo biti osuđeni sa svijetom.

33I zato, draga braćo, kad se sastajete na večeru Gospodnju, čekajte jedni druge.

34Ako ste zaista gladni, jedite doma da vam sastanak ne bude na osudu.O drugome ću vas uputiti kad dođem.
  1. Prva poslanica Korinæanima 11:3 U grčkome: muškarcu je glava Krist, ženi je glava muž, a Kristu je glava Bog.
  2. Prva poslanica Korinæanima 11:4 U grčkome: svoju glavu.
  3. Prva poslanica Korinæanima 11:5 U grčkome: svoju glavu.
  4. Prva poslanica Korinæanima 11:29 U grčkome: ne razabirući tijelo (u nekim rukopisima: tijelo Gospodnje).

Vaš komentar
Komentari