(Svenska)

* Svenska Bibeln 1917


Kommentarer ...